Υγιεινή – Pest Control

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

The science of taking take
Η επιστημονικά καταρτισμένη και εξειδικευμένη ομάδα της Nickon Green Services ενημερώνεται καθημερινά για όλες τις πρακτικές του Pest Control, για τον αποτελεσματικό έλεγχο των παρασίτων, μεριμνώντας παράλληλα για την περιβαλλοντική προστασία των αστικών χώρων από την χρήση των χημικών παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Για την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων, συνιστούνται μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά. Η εταιρεία μας κατά την επιθεώρηση συντάσσει σχέδιο με όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, για την καλύτερη προστασία των εγκαταστάσεων.

Προληπτικά μέτρα

Τα προληπτικά μέτρα αφορούν κυρίως τις κατασκευαστικές ατέλειες των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ύπαρξη των οποίων ευνοεί την ανάπτυξη επιβλαβών εντόμων. Η εταιρεία μας κατά την επιθεώρηση συντάσσει σχέδιο με όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, για την καλύτερη προστασία των εγκαταστάσεων.

Κατασταλτικά μέτρα – Μέθοδοι εφαρμογών

Χημική μέθοδος

Χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα φάρμακα υγειονομικής σημασίας για κατοικημένους χώρους. Οι ψεκασμοί γίνονται με:

 • Ειδικούς ψεκαστήρες προπιέσεως.
 • Ηλεκτρικούς νεφελοψεκαστές “Fogger”, μέσω των οποίων επιτυγχάνουμε ομοιόμορφη κατανομή του φαρμάκου.
 • Νεφελοποιητές χώρου για ατμοσφαιρική εφαρμογή.

Σημείωση: Άλλη μέθοδος εφαρμογής χημικών είναι η χρήση ειδικών ψεκαστήρων σκόνης (Dusters). Η χρήση εντομοκτόνων με μορφή σκόνης έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης υπολλειμματικότητας σε εξωτερικούς ή υπόγειους χώρους, σε ηλεκτρολογικούς πίνακες, πρίζες-διακόπτες και ηλεκτρικά κουτιά διανομής καλωδίων.

Μέθοδος εμβολιαμού χώρων

Είναι καινούρια – εναλλακτική μέθοδος απεντόμωσης που καταργεί τους ψεκασμούς. Κατά την εφαρμογή, δολώνουμε τον χώρο με ειδικά ελκυστικά δολώματα σε μορφή γέλης (π.χ. Sepra gel, Goliath gel, κλπ).

Πλεονεκτήματα:

 • Μεγάλη διάρκεια δραστικότητας
 • Δεν έρχονται σε επαφή τρόφιμα και λοιπά προϊόντα, όπως με τον ψεκασμό
 • Είναι άοσμα

Οικολογικές μέθοδοι

Εδώ η καταπολέμηση των εντόμων γίνεται με ειδικά ελκυστικά δολώματα τα οποία περιέχουν φερομόνες και τοποθετούνται σε κολλώδη επιφάνεια. Έτσι, τα έντομα προσελκύονται και ερχόμενα σε επαφή με την κολλώδη επιφάνεια, κολλάνε και εξολοθρεύονται. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους που δεν ενδείκνυται για λόγους ασφαλείας η χρήση χημικών.

Γενικές ιδιότητες εντομοκτόνων φαρμάκων

Η απεντόμωση περιλαμβάνει την καταπολέμηση και εξολόθρευση όλων των εντόμων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι άμεσα δραστικά και με υπολειμματική δράση ενάντια όλων των εντόμων υγειονομικής σημασίας, ενώ είναι μη τοξικά επιτρέποντας την άμεση χρήση του χώρου.

Χαρακτηριστικά των εντομοκτόνων

Εφαρμογές:

Είναι εξειδικευμένα φάρμακα για έντομα υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Καταπολεμούν άμεσα όλα τα είδη των εντόμων. Είναι εύχρηστα, άοσμα και σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία, χωρίς να επηρεάζεται η δράση της.

Ασφάλεια:

Είναι ασφαλή για ανθρώπους και ζώα. Δεν συσσωρεύονται στο περιβάλλον, ούτε το επιβαρύνουν. Δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο και η χρήση του χώρου μετά την εφαρμογή είναι σχεδόν άμεση.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα εντομοκτόνα δίνοντας προτεραιότητα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Μυοκτονία ή τρωκτικοκτονία καλούμε το σύνολο των εργασιών που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των επιβλαβών τρωκτικών σε ένα χώρο υγειονομικής ή μη σημασίας. Για την καταπολέμηση των επιβλαβών τρωκτικών, συνιστούνται μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά. Στις εργασίες περιλαμβάνονται τρία στάδια:

 • Πρόληψη
 • Καταπολέμηση – καταστολή
 • Συντήρηση

Πρόληψη

Είναι οι εργασίες που εκτελούνται για την παρεμπόδιση διαβίωσης ή εισόδου προς διαμονή και επιβείωσης των τρωκτικών σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την εμπειρία μας για τον βιολογικό κύκλο των τρωκτικών, δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις στους πελάτες μας από τους τεχνικούς μας για την βελτίωση-διόρθωση ατελειών του κτιρίου (εργοστάσιο, οικία, αποθήκη, κλπ).

 

Καταπολέμηση

Περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών των συνεργείων μας (εφαρμογή μυοκτονίας) για τον έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών (ποντικοί, αρουραίοι, κλπ) και την τελική εξόντωσή τους. Αφού αναγνωριστεί το είδος των τρωκτικών και το μέγεθός του πληθυσμού τους, τότε αποφασίζεται από τους τεχνικούς μας το είδος των δολωματικών εφαρμογών και η τεχνική χρήσης δολωματικών σταθμών ή κολλώδους επιφάνειας και πάντα σε συνδυασμό με τη χρήση και το είδος του χώρου που θα εκτελεσθούν οι επεμβάσεις.

Οι τεχνικές εφαρμογών και οι μέθοδοι σε συνδυασμό πάντα με την συχνότητα των επεμβάσεων που θα ορισθούν, θα κρίνουν και την αμεσότητα των αποτελεσμάτων. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί δολωματικούς σταθμούς με μηχανισμούς ασφαλείας, προδιαγραφών HACCP, ISO, κλπ, καθώς επίσης και ελκυστικά δολώματα, των οποίων η χρήση εγγυάται την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

 

Συντήρηση

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη συντήρηση και την μη επανεμφάνιση –  απαναπροσβολή του χώρου από τρωκτικά. Η διαδικασία γίνεται με περιοδικούς ελέγχους που έχουν προκαθοριστεί από την εταιρεία μας και περιλαμβάνουν ελέγχους και επαναδόλωση των σημείων που βρίσκονται οι δολωματικοί σταθμοί.

Δολωματικοί σταθμοί

Η χρήση τους είναι απαραίτητη διότι:

 • Τα τρωκτικά τηρούν πάντα τις ίδιες διαδρομές και τρώνε πάντα σε προφυλαγμένα μέρη.
 • Τα δολώματα προστατεύονται από τον ήλιο και τη βροχή.
 • Με τους δολωματικούς σταθμούς αποκλείεται ο κίνδυνος διασκορπισμού του φαρμάκου.
 • Με την κάτοψη του χώρου έχουμε εικόνα των δολώσεων και με την αντίστοιχη αναφορά μας, εικόνα ελέγχου ύπαρξης ή περάσματος των τρωκτικών.
 • Οι δολωματικοί σταθμοί είναι εφαρμογή της οδηγίας 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Μυοκτόνα φάρμακα

Τα φάρμακα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας έχουν διάφορες μορφές (πέλετς, κύβοι, κουφέτα, κλπ) και διαφορετικές δραστικές ουσίες. Τα μυοκτόνα δολώματα των οποίων η δραστική ουσία είναι βασικά αντιπηκτικό του αίματος στο συκώτι των τρωκτικών και σε συνδυασμό με την ελκυστική τους οσμή (μη αντιληπτή από τον άνθρωπο) προσελκύουν τα τρωκτικά για να τα καταναλώσουν. Από τη λήψη μιας δόσης (ενός γεύματος) το τρωκτικό θα αποβιώσει 3-4 ημέρες αργότερα και στη συνέχεια θα μουμιοποιηθεί και δεν θα έχουμε δυσάρεστες οσμές στο χώρο.

Η εταιρεία μας διαθέτει και χρησιμοποιεί πάντα υψηλής ποιότητας και δράσης μυοκτόνα για να δίνει και την απαιτούμενη εγγύηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών της.

Παρέχουμε μετά το πέρας της κάθε εφαρμογής πιστοποιητικό για τον έλεγχο των υγειονομικών αρχών.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η Απολύμανση πραγματοποιείται σε όλα τα κτίρια και στα αποχωρητήρια για την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών (σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι, μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης, ψευδομονάδες, ιός της ηπατίτιδας κλπ.) καθώς και του κορονοϊού. Η επιλογή του απολυμαντικού εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση.

Τρόποι εφαρμογής

Η απολύμανση εκτελείται μέσω φορητού ηλεκτροκίνητου εκνεφωτή, ισχύος 1000W, που παράγει αεροδιάλυμα υψηλής ταχύτητας και βαθιάς διείσδυσης. Μέσω της συσκευής γίνεται διασπορά του χημικού διαλύματος, με βάση το νερό, και διοχετεύεται στο χώρο υπό μορφή ψυχρής ομίχλης (μέγεθος σταγονιδίου 0.2-30 Μιcro). Με την χρήση της αναφερόμενης μεθόδου, γίνεται ομοιόμορφη κάλυψη όλου του όγκου του χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν με το απολυμαντικό – μικροβιοκτόνο σκεύασμα.

Κύρια απαίτηση της εφαρμογής είναι η απουσία ανθρώπων από όλους τους χώρους εφαρμογής, τόσο κατά την ώρα εκτέλεσης της εφαρμογής, όσο και κατά την διάρκεια δράσης αυτού. Ο τεχνικός διαβρέχει όλες τις επιφάνειες του χώρου (οροφή, δάπεδα, τοίχους), καθώς και τις επιφάνειες των ειδών υγιεινής ή πάγκων που περιέχονται σε αυτόν.

Η απολύμανση σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους έπεται του τακτικού καθαρισμού αυτών, λόγω αναγκαιότητας απομάκρυνσης κάθε οργανικού φορτίου που αδρανοποιεί την δράση του απολυμαντικού σκευάσματος. Η διάρκεια της εφαρμογής είναι ανάλογη του μεγέθους του χώρου. Μετά το πέρας της εφαρμογής ο χώρος σφραγίζεται μέχρι το σκεύασμα να στεγνώσει στις επιφάνειες.

 

Προετοιμασία χώρων

Οι χώροι, στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η Μικροβιοκτονία, πριν από την εφαρμογή της μικροβιοκτονίας θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ως εξής:

 • Να είναι καθαροί και απαλλαγμένοι ρύπων, υπολείμματα τροφίμων και άλλων υλών πάνω στις επιφάνειες για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος.
 • Τρόφιμα, σκεύη ή συσκευασίες τροφίμων ή ρουχισμός θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες εντός ερμαρίων.
 • Χαρτιά και γενικότερα γραφική ύλη, καλό θα ήταν να βρίσκονται εντός ερμαρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή έκθεση όλων των επιφανειών στο απολυμαντικό υγρό και ταυτόχρονα να αποφευχθεί ο εμποτισμός των απορροφητικών επιφανειών με απολυμαντικό υγρό.

 

Απολύμανση κορονοϊού

Η απολύμανση εξουδετερώνει τον κορονοϊό καθώς και άλλους ιούς που τυχόν υπάρχουν στο χώρο. Η απολύμανση κορονοϊού δεν έχει τοξικότητα, τα μικροβιοκτόνα σκεύασμα που χρησιμοποιούμε είναι μη τοξικά και φιλικά στον άνθρωπο και τα ζώα, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να μείνουν τα παράθυρα ανοιχτά για μια ώρα και να απομακρυνθείτε από τον χώρο εφαρμογής για την αποφυγή ατυχήματος όπως ερεθισμός του ματιών.

Ο μέσος χρόνος απολύμανσης για κορονοϊό σε χώρο έως 500 τ.μ. είναι περίπου 1 μέχρι 1:30 ώρα και η διάρκεια του αποτελέσματος της απολύμανσης είναι σαράντα οκτώ ώρες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τον καθαρισμό που χρειάζεται το σπίτι ή η επιχείρισή σας

Άλλες υπηρεσίες

Η ομάδας μας ασχολείται εξειδικευμένα με γεωπονικές υπηρεσίες υγειονομικής σημασίας, υπηρεσίες που καλύπτουν όλο φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα καθώς και υπηρεσίες γενικού καθαρισμού.
Nickon Green Services - Σύμβουλοι επιχειρήσεων Αθήνα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συστήματα διαχείρισης • Επενδυτικά σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Βιολογικοί καθαρισμοί - Αθήνα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Βιολογικός καθαρισμός • Καθαρισμός επαγγελματικών χώρων • Καθαρισμός σπιτιών