Επιχειρησιακές λειτουργίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των σύγχρονων επιχειρησιακών λειτουργιών, με ιδιαίτερη έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επιχειρησιακών λειτουργιών, με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πρωτογενής τομέας

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Global Gap

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA), Version 5.2 – February 2019

Το GLOBALGAP (στο παρελθόν γνωστό ως EUREPGAP) έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές (G.A.P.) στην παγκόσμια αγορά. Είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που καθορίζει τα εθελοντικά πρότυπα για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - AGRO 2

AGRO 2 – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2, είναι σύστημα οργάνωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Ορθή Γεωργική Πρακτική, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Globalgap Chain of Custody

GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) Certification Standard

Αφορά τις επιχειρήσεις και τους έμπορους που διακινούν πιστοποιημένα προϊόντα GLOBALGAP και θέλουν πλήρες διαφάνεια σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από το αγρόκτημα μέχρι τον τελικό πωλητή. Αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, διότι για κάθε στάδιο τηρούνται τα αντίστοιχα αρχεία με τους κωδικούς τους για άμεση εύρεση των αντίστοιχων παραστατικών τους με τις πιστοποιήσεις τους.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Globalgap Grasp

GRASP – GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices Add-On

Η GLOBALG.A.P. δημιούργησε το GRASP, ένα πρόσθετο πιστοποιητικό GLOBALG.A.P., το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να επεκτείνει το κοινωνικό πρότυπο της πιστοποίησης GLOBAL.G.A.P. Είναι ένα εθελοντικό σχήμα που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών πρακτικών στο αγρόκτημα, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πτυχών της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζόμενων.

Δευτερογενής Τομέας – Επεξεργασία και μεταποίηση

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Food Safety

BRC FOOD – Global Standard for Food Safety

To BRC Global Standard for Food Safety (8η Έκδοση) έχει εκδοθεί από τη Βρετανική Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) και απευθύνεται σε προμηθευτές τροφίμων που παρασκευάζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό των Super Market κυρίως της Αγγλίας.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - IFS Food

IFS Food – Standard for assessing product and process compliance in relation to food safety and quality

Το Πρότυπο IFS Food είναι ένα διεθνές πρότυπο για την επιθεώρηση επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων, αναγνωρισμένο από τον διεθνή οργανισμό GFSI (Global Food Safety Initiative). Το πρότυπο IFS Food εστιάζει σε παραμέτρους ασφάλειας τροφίμων και ποιότητας διεργασιών και προϊόντων. Αφορά επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και επιχειρήσεις συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - ISO 22000 - Ασφάλεια τροφίμων

ISO 22000:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018 εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2018 από τον διεθνή Οργανισμό ISO με σκοπό να αντικαταστήσει το υπάρχον πρότυπο (ISO 22000:2005) για την ασφάλεια τροφίμων. Για όσες επιχειρήσεις είναι ήδη πιστοποιημένες για τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του ISO 22000:2005 η μεταβατική περίοδος στο νέο πρότυπο είναι τριετής.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Global Standard for Agents & Brokers

BRC AGENTS & BROKERS – Global Standard for Agents & Brokers

Είναι μια ειδική πιστοποίηση του προτύπου BRC, η οποία αφορά τους εμπόρους, διακινητές και εταιρίες που αγοράζουν τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και τα διακινούν εν συνεχεία στον τελικό καταναλωτή. Δίνει περισσότερη έμφαση στο κομμάτι της ιχνηλασιμότητας, προδιαγραφές προϊόντων και τις νομοθετικές διατάξεις, ώστε να φτάσει ένα ασφαλές προϊόν στα χέρια του καταναλωτή, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη του προς την εταιρία που το εμπορεύεται.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - BRC STORAGE & DISTRIBUTION

BRC STORAGE & DISTRIBUTION – Maintaining product integrity during storage and distribution

Αποτελεί μια ειδική πιστοποίηση του προτύπου BRC που αφορά την αποθήκευση και τη διανομή των τροφίμων, η οποία έχει στόχο να διασφαλίσει τις ορθές πρακτικές σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην χονδρική πώληση τροφίμων και διαχειρίζονται την αλυσίδα εφοδιασμού καταστημάτων.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - FAMI QS

FAMI QS – Standard for auditing logistical services in relation to product quality and safety

O Ευρωπαϊκός Κώδικας FAMI-QS (European Feed Additives and Pre Mixtures Quality System) είναι ένα σύστημα ποιότητας και ασφάλειας για τις ζωοτροφές, το οποίο έχει σαν στόχο μέσα από τους ελέγχους στις πρώτες ύλες ζωοτροφών να παραχθούν εν συνεχεία ασφαλή τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Πιστοποίηση - Ασφάλεια Τροφίμων

FSSC 22000 – Σχήμα Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων

To πρότυπο που η ονομασία του προέρχεται από τις λέξεις FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION αποτελεί έναν συνδυασμό των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005 και των προδιαγραφών ISO / TS 22002 που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα προγράμματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και PAS 220 που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα προγράμματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - IFS Broker

IFS Broker – Standard for auditing Trading Agencies’, Importers’ and Brokers’ services compliance in relation to product quality and safety

Η ονομασία του πηγάζει από τις λέξεις International Features Standards και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των παραγωγών και του λιανικού εμπορίου, ώστε οι ενδιάμεσοι μεταπωλητές (διανομείς, εισαγωγείς κλπ) να δρουν σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την ασφαλή διακίνηση των τροφίμων.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - IFS Logistics

IFS Logistics – Standard for auditing logistical services in relation to product quality and safety

Εν αντιθέσει με το BRC STORAGE & DISTRIBUTION που δημιουργήθηκε από τους Βρετανούς , οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί σε συνδυασμό με το IFS BROKER δημιούργησαν το IFS LOGISTICS το οποίο σχετίζεται με την αποθήκευση και διανομή των τροφίμων.

Διαχείριση Ποιότητας

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - ISO 9001 2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Nickon Green Services - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριων

ISO 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)

Το ISO/IEC 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών (ISMS) και βοηθά έναν οργανισμό να διαχειριστεί και να προστατεύσει επαρκώς τις πληροφορίες και τα δεδομένα όλων των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Nickon Green - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Περιβαλλοντική Διαχείριση

ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ανεξάρτητα το είδος της επιχείρησης, η εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση στο παρόν σύστημα καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, ώστε να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και να ελαχιστοποιήσει τα λειτουργικά κόστη της με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, χρήσης πρώτων υλών και κόστους για τα αναλώσιμα και αύξηση της ενέργειας μέσω ανακύκλωσης.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Ενεργειακή Διαχείριση

ISO 50001:2018 – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

Το Πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Το ISO 50001 καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων διαχείρισης της ενέργειας και συστηματικής παρακολούθησης των ενεργειακών μεταβλητών.

Εταιρική Ευθύνη – Κοινωνική Πρακτική

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Κοινωνική Ευθύνη

SEDEX / SMETA – Πρότυπο Κατευθυντήριων Οδηγιών Κοινωνικής Ευθύνης

Το Sedex ιδρύθηκε το 2001 από µια οµάδα βρετανών εµπόρων λιανικής πώλησης, προκειµένου να οδηγούν σε σύγκλιση των κοινωνικών προτύπων ελέγχου και πρακτικών παρακολούθησης. Οι στόχοι του Sedex είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση για τον έλεγχο των προµηθευτών µε την ανταλλαγή εκθέσεων και να επιφέρουν βελτιώσεις στους κανόνες εργασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Κοινωνική Ευθύνη

SA 8000:2014 – Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Το πρότυπο SA8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρότυπα διεθνώς, το οποίο ενσωματώνει την αποτελεσματική χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχοντας παράλληλα κίνητρο για τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην επιχείρηση.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - ISO 37001

ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας

Το ISO 37001 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας. Προσδιορίζει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσει τους οργανισμούς να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τη δωροδοκία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η υιοθέτηση μια πολιτικής για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, ο διορισμός ενός προσώπου για να επιβλέπει τη συμμόρφωση κατά της δωροδοκίας, η κατάρτιση για το θέμα, η αξιολόγηση των κινδύνων και η δέουσα επιμέλεια για τα έργα και τους συνεργάτες της επιχείρησης, η εφαρμογή οικονομικών και εμπορικών ελέγχων και η θέσπιση διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και ερευνών.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - ISO 26000

ISO 26000:2010 – Πρότυπο Κατευθυντήριων Οδηγιών Κοινωνικής Ευθύνης

Το ISO 26000:2010 είναι ένα σύνολο οδηγιών το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (γνωστή και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή ΕΚΕ – Corporate Social Responsibility ή CSR). Ανεξάρτητα το μέγεθος, το είδος και τη δραστηριότητα του οργανισμού το πρότυπο ISO 26000 θέτει τα θεμέλια για την κοινωνική ευθύνη του οργανισμού.

Υγεία & Ασφάλεια

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - ISO 45001 - Υγεία Ασφάλεια Εργασία

ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Το ISO 45001 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Σύμβουλοι επιχειρήσεων - ISO 39001 - Υγεία Ασφάλεια

ISO 39001:2012 – Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά το πρότυπο ISO 39001:2012, είναι ουσιαστικής σημασίας για οργανισμούς και επιχειρήσεις, τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Τα εν λόγω ΣΔ αποτελούν εργαλείο επίτευξης των στόχων και σκοπών της Οδικής Ασφάλειας Κυκλοφορίας, εστιάζοντας κυρίως στην εξάλειψη θανάτων και σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Nickon Green Services διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες για τη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, κυρίως του αγροδιατροφικού τομέα σε όλα τα τρέχοντα προγράμματα και δράσεις.

Προγράμματα και Δράσεις

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 περιλαμβάνει διάφορα καθεστώτα και είδη ενισχύσεων, που σε ποσοστό φτάνουν το 55%. Τα είδη των ενισχύσεων αφορούν επιχορηγήσεις, φορολογικές απαλλαγές, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας, σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου.

Τα καθεστώτα ενίσχυσης είναι «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» & «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Διακρατικά και Διασυνοριακά Προγράμματα

Αφορούν στην ενίσχυση διαφόρων δράσεων διακρατικής και διασυνοριακής εμβέλειας. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα σημαντικότερα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν περιφέρειες της χώρας.

 • INTERREG EUROPE (διαπεριφερειακό)
 • Αδριατικής-Ιονίου (διακρατικό)
 • MED (διακρατικό)
 • MED ENI CBC (διασυνοριακό)
 • Balkan Meditteranean (διακρατικό)

Δράσεις Συνεργασίας & Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Τ.

Αφορούν την ενίσχυση επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και συνεργατικών σχημάτων (clusters) για δράσεις συνεργασίας, έρευνας, καινοτομίας και δικτύωσης. Ενδεικτικά, αναφέρεται η Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», όπου τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονταν από 50% έως 65% για πράξεις προϋπολογισμού έως 3 εκατ. ευρώ.

Δράσεις του ΕΣΠΑ

Οι διάφορες δράσεις του ΕΣΠΑ ενισχύουν νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ποσοστό από 40% έως και 100%. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δράσεις του ΕΣΠΑ, που προκηρύχθηκαν πρόσφατα και εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως 65% για επενδυτικά σχέδια από 20.000€ έως 200.000€
 • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% για επενδυτικά σχέδια από 50.000€ έως 400.000€, που αφορούν στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης.
 • Επιχειρούμε Έξω. Αφορά στην ενίσχυση σε ποσοστό 50% της Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό για επιχειρηματικά σχέδια μέγιστου προϋπολογισμού 100.000€.
 • Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Αφορά ενισχύσεις επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων έως 100% για τις κάτωθι επιμέρους παρεμβάσεις:
  1. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς
  3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ COVID-19

Ο Οδηγός Διαχείρισης COVID-19 της Nickon Green Services προσαρμόζεται στις ανάγκες και την δραστηριότητα κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης, περιλαμβάνοντας τεκμηριωμένες διαδικασίες, οδηγίες, πολιτικές και έντυπα για τη διαχείριση των μέτρων και κανονιστικών απαιτήσεων που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς όπως:

 • Έντυπα, φόρμες και αρχεία παρακολούθησης των κρίσιμων διεργασιών που επηρεάζονται από την πανδημία COVID-19
 • Αναλυτική χαρτογράφηση και περιγραφή εγκαταστάσεων, υποδομών και δραστηριοτήτων της εταιρείας και αξιολόγηση των ευπαθών σημείων έναντι του COVID-19
 • Αντιπροσωπευτικό σχέδιο δράσης έναντι των κινδύνων και ελλείψεων που εντοπίζονται στα πλαίσια της πανδημίας. Το εν λόγω σχέδιο δράσης διατηρείται συνεχώς ενήμερο, καθώς επίσης προσδιορίζει και τις ανάγκες σε πόρους
 • Ορισμό υπευθύνου και ομάδας διαχείρισης κρίσης COVID-19 και περιγραφή / ανάθεση επιμέρους καθηκόντων
 • Διαδικασίες διαχείρισης περιστατικού
 • Διαδικασίες ενημέρωσης κρατικών αρχών, φορέων, πελατών και τρίτων
 • Λειτουργικές διαδικασίες και οδηγίες αναφορικά με το περιβάλλον εργασίας και τις εγκαταστάσεις
 • Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου του συστήματος διαχείρισης COVID-19 που ακολουθεί η επιχείρηση

Οφέλη οδηγού διαχείρισης COVID-19

Σε συνδυασμό με την ευελιξία εφαρμογής και τη δυνατότητα εναρμόνισης με υφιστάμενα Συστήματα Διαχείρισης, ο Οδηγός Διαχείρισης COVID-19 διασφαλίζει:

 • την εγκατάσταση προληπτικών μέτρων και συστημάτων παρακολούθησης έναντι του COVID-19
 • την πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα και την πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες, απαιτήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες τόσο των κρατικών φορέων και του ΕΟΔΥ όσο και των διεθνών οργανισμών (ΠΟΥ, ECDC κλπ)
 • την εγκατάσταση μηχανισμού συνεχούς ενημέρωσης των ανωτέρω οδηγιών και την συνεχή ενημέρωση του προσωπικού
 • την συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του απασχολούμενου προσωπικού ως προς τα προληπτικά μέτρα και μηχανισμούς μείωσης μετάδοσης του ιού που εφαρμόζει η εταιρεία

Επιλογές πιστοποίησης

Η εταιρεία μας με αίσθημα υπευθυνότητας και επίγνωση της τρέχουσας κατάστασης που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19, έχει προχωρήσει στην σύνταξη του ανωτέρω οδηγού με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο έναντι των τρεχόντων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων όσο και έναντι των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών τους και του ευρύτερου τομέα δραστηριοποίησης.

Ως εκ τούτου, ο Οδηγός Διαχείρισης COVID-19 της IMPRUS CONSULTING εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα ιδιωτικά πρωτόκολλα και σχήματα πιστοποίησης που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων 3ου μέρους από τους εν λόγω φορείς προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, όπως:

 • “Covid Shield”
 • “Safe Restart”
 • “PROTOCOL AGAINST COVID19 – IN PLACE”
 • “COVID –AWARE”
 • ΕΦΕΤ: COVID 19 – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Είμαστε στη διάθεσή σας για τον καθαρισμό που χρειάζεται το σπίτι ή η επιχείρισή σας

Άλλες υπηρεσίες

Η ομάδας μας ασχολείται εξειδικευμένα με γεωπονικές υπηρεσίες υγειονομικής σημασίας, υπηρεσίες που καλύπτουν όλο φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα καθώς και υπηρεσίες γενικού καθαρισμού.
Nickon Green Services - Μυοκτονίες - Απολυμάνσεις - Βιολογικοί καθαρισμοί - Αθήνα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Απεντόμωση • Μυοκτονία • Απολύμανση

Nickon Green Services - Απολυμάνσεις - Βιολογικοί καθαρισμοί - Αθήνα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Βιολογικός καθαρισμός • Καθαρισμός επαγγελματικών χώρων • Καθαρισμός σπιτιών