Για εμάς

Nickon Green Services

The science of taking care
Η εταιρεία Nickon Green Services ιδρύθηκε το 2016, αποτελεί τη συνέχεια του πετυχημένου εγχειρήματος της ομάδας Pestbusters365, ασχολείται εξειδικευμένα με γεωπονικές υπηρεσίες υγειονομικής σημασίας (απεντομώσεις, μυοκτονίες, μικροβιακές απολυμάνσεις αποθηκών, σχολικών εγκαταστάσεων εργοστασίων, ξενοδοχείων, κατοικημένων χώρων, νοσοκομείων, χώρων εκδηλώσεων, βιομηχανιών, καταστημάτων και αποθηκών τροφίμων και ένδυσης, σιταποθηκών, πλοίων κλπ.), υπηρεσίες που καλύπτουν όλο φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα (όπως τα συστήματα διαχείρισης, επενδυτικά σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα, την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την καινοτομία, καθώς επίσης την τεχνική υποστήριξη αγροτικών οργανώσεων και επιχειρήσεων τροφίμων), υπηρεσίες γενικού καθαρισμού (καθαρισμού επαγγελματικών χώρων, καθαρισμού σπιτιών, βιολογικών καθαρισμών) καθώς και υπηρεσίες, μελέτης, κατασκευής, τεχνικού συμβούλου, συντήρησης πρασίνου καθώς και περιβαλλοντικών έργων.

Pest Control

Pest Control

Καταπολέμηση παρασίτων και τρωκτικών σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους με ασφαλή και σύγχρονα μέσα.

Υποστήριξη αγροδιατροφικού τομέα

Υποστήριξη αγροδιατροφικού τομέα

Συστήματα διαχείρισης, επενδυτικά σχέδια, επιχειρησιακά προγράμματα και άλλες επιχειρησιακές λειτουργείες.

Γενικοί Καθαρισμοί

Γενικοί Καθαρισμοί

Πλήρη συνεργεία καθαριότητας γενικού και βιολογικού καθαρισμού για επαγγελματικούς χώρους και οικίες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Λειτουργώντας με άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες παρέχουμε υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας και μηδενικού σφάλματος.

  • Σκοπός μας να είμαστε ανεκτίμητος συνεργάτης της ναυτιλίας και της βιομηχανίας τροφίμων, των φαρμάκων και του τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Χρησιμοποιώντας εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες συστηματικά και μεθοδικά με σκοπό η αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών να γίνει «διαχειρίσιμη» και βιώσιμη για το μέλλον. Αυτή η διαχείριση εστιάζεται στον τομέα της υγείας, των τροφίμων, των υποδομών και των μεταφορών.

Nickon - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Αθήνα
Nickon - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις- Μυοκτονίες - Βιολογικοί καθαρισμοί - Αθήνα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Για την επίτευξη του οράματος μας πρέπει εγκαίρως να παρέχουμε ποιοτικές γεωπονικές υπηρεσίες στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε.

Η παροχή των υπηρεσιών εστιάζεται στην έρευνα και την καινοτομία στοχεύοντας την συνεχή βελτίωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Παράλληλα είμαστε σε θέση να εκπαιδεύουμε ανά διαστήματα τους εργαζομένους μας ώστε να τους παρέχουμε γνώση και δεξιότητες πάνω σε σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η συμβολή κάθε εργαζόμενου στην εύρυθμη λειτουργία της Nickon Green Services είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Καθημερινά εργαζόμαστε για τη δημιουργία στελεχιακού δυναμικού, που να συνδυάζει την εμπειρία με την καινοτομία, τις γεωτεχνικές γνώσεις με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

Η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από όλους τους εργαζομένους και η ενεργή συμμετοχή του καθενός σε αυτήν την διαδικασία είναι η ουσία της διοίκησης που εφαρμόζει η εταιρία. Με την τεχνογνωσία που διαθέτει το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζουμε αποτελεσματικές μεθόδους παρουσιάζοντας άριστα αποτελέσματα με ασφάλεια για τα προϊόντα, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα αυτά δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πελάτη και στην επιχείρηση μιας και η άντληση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη και της παροχής υπηρεσιών φέρνουν εγκαίρως τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το αποτέλεσμα των δράσεων συμβάλει στην διαμόρφωση της εταιρικής μας κουλτούρας, αποτυπώνεται σε όλες μας τις λειτουργίες, και συνοψίζεται:

Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Από τις κυριότερες προκλήσεις για την εταιρεία μας είναι η προσέλκυση και η συγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη δια βίου μάθηση, την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζομένους, την καλύτερη ενημέρωση σε όλη την επιχείρηση, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και ελεύθερου χρόνου, τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, την ίση αμοιβή και τις προοπτικές σταδιοδρομίας για τις γυναίκες, τον καταμερισμό των κερδών και τα συστήματα παροχής μεριδίων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τον προβληματισμό σχετικά με την απασχόληση και την εξασφάλιση της εργασίας.

Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Αντίκτυπου και των Φυσικών Πόρων

Γενικά η μείωση της κατανάλωσης πόρων ή των ρυπογόνων εκπομπών και αποβλήτων μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία παραδοσιακά έγκεινται σε νομοθετικά και εκτελεστικά μέτρα. Βασική προτεραιότητα για μας είναι η Ασφάλεια και η Υγεία, όχι μόνο των εργαζομένων και των πελατών μας, αλλά όλων όσων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο οι εργασίες μας. Με τις κατάλληλες μεθόδους δίνουμε προσοχή στα μέτρα ασφαλείας καθώς και στους κανόνες που αφορούν τις εργασίες μας κατά την εκτέλεση τους.

Επιχειρηματική ηθική

Θεωρούμε υποχρέωση μας, να λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια του θεμιτού ανταγωνισμού και όλων των νόμιμων πρακτικών με σκοπό την αναγνώριση μας από πελάτες αλλά και από ανταγωνίστριες εταιρίες.

Εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / CEPA EN16636

Η εταιρεία “Nickon Green Services” έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την υλοποίηση έργων βέλτιστης ποιότητας, ασφάλειας και προδιαγραφών, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας & Ασφάλειας στη Εργασία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 & CEPA EN16636.

Το πεδίο εφαρμογής του εφαρμοζόμενου Σ.Δ. συμπεριλαμβάνει:

  • Tην παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης
  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Παρασίτων
  • Την παροχή υπηρεσιών γενικών και εξειδικευμένων επαγγελματικών καθαρισμών

σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και οργανισμούς.

Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & ΥΑΕ

Δώστε λύση στα θέματα υγιεινής και ανάπτυξης της επιχείρησής σας